Состоится заседание акционеров Kapital Bank

4-го апреля 2017-го года, в 11:00 в Измир Плазе (улица Измир 23/25) состоится внеочередное заседание акционеров Банка.
08.02.2017

4-го апреля 2017-го года, в 11:00 в Измир Плазе (улица Измир 23/25) состоится внеочередное заседание акционеров Банка. На заседание будет обсуждаться нижеуказанные вопросы:

  • Утверждение Устава ОАО «Капитал Банк» в новой редакции
  • Утверждение «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Банка»
  • Утверждение Устава Счетной Комиссии ОАО «Капитал Банк»
  • Утверждение дополнений и изменений в Устав Наблюдательного совета ОАО «Капитал Банк»
  • Утверждение изменений в составе Наблюдательного совета ОАО «Капитал Банк»
  • Утверждение годовой финансовой отчетности ОАО «Капитал Банк» за 2016 год
  • Принятие решения о выплате ОАО «Капитал Банк» дивидендов акционерам на основе результатов годовой финансовой отчетности за 2016 год
  • Другие пункты
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru