“Kapital Bank real sektorun maliyyələşdirilməsi üzrə bank sisteminin əsas liderlərindəndir”