Kapital Bank müştərilərin məzənnə fərqindən yaranan itkisini kompensasiya etdi