Kapital Bank ASC Səhmdarlarının nəzərinə

Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının 16 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarı
29.10.2015

“Kapital Bank” ASC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının 16 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarına əsasən bankın adi, adlı sənədli səhmlərinin formasının dəyişdirilərək adi, adlı sənədsiz formaya dəyişdirilməsi ilə əlaqədar verilmiş sertifikatlar etibarsız sayılır. Səhmlərin saxlanılması və reyestri Mərkəzi depozitar tərəfindən aparılır.