“Biz müştərilərimizlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmağı əsas vəzifəmiz hesab edirik”