Gazakh branch

Kapital Bank branches and ATMs

  • Gazakh branch
  • Gazakh city, Heydar Aliyev ave. 65A
  • 022 295-10-37 022 295-18-26