Imishli region branch

Kapital Bank branches and ATMs

  • Imishli region branch
  • Imishli city, pr. H. Aliyev 162
  • 021 246-62-30 021 264-23-79 021 264-62-31