Goygol branch

Kapital Bank branches and ATMs

  • Goygol branch
  • Goygol city, H. Aliyev ave. 45
  • 022 205-22-12 022 205-22-19 022 205-22-09