Əyyublu kəndi, "Qardaşlar İnşaat" mağazası

  • Əyyublu kəndi, "Qardaşlar İnşaat" mağazası
  • Tovuz rayonu, Əyyublu kəndi