Əlimərdanlı kəndi, "Hüseyn" market

  • Əlimərdanlı kəndi, "Hüseyn" market
  • Tovuz rayonu, Əlimərdanlı kəndi