Ulacalı kəndi, Ticarət mərkəzi

  • Ulacalı kəndi, Ticarət mərkəzi
  • Sabırabad ray Ulacalı kəndi,