Ashagi Karamanli village, "Bizim" market

  • Ashagi Karamanli village, "Bizim" market
  • Ashagi Karamanli village, Neftchala district