Naxçıvan, NDU Tələbə şəhərciyi

Филиалы и банкоматы Капитал Банка

  • Naxçıvan, NDU Tələbə şəhərciyi
  • Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi