Naxçıvan şəhər, 1 saylı Hərbi şəhərcik, Ticarət mərkəzi

  • Naxçıvan şəhər, 1 saylı Hərbi şəhərcik, Ticarət mərkəzi
  • Naxçıvan şəhər, 1 saylı Hərbi şəhərcik, Ticarət mərkəzi