Naxçıvan şəhəri, İnternet mərkəzi

  • Naxçıvan şəhəri, İnternet mərkəzi
  • Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi 2