Şürük kəndi, Favorit market

  • Şürük kəndi, Favorit market
  • Lənkəran rayonu, Şürük kəndi