Mərkəzi Xəstəxanası, Culfa şəhəri

  • Mərkəzi Xəstəxanası, Culfa şəhəri
  • Naxçıvan MR, Culfa şəhəri, Elşad Nağıyev küçəsi 27