Qam-Qam kəndi, market

  • Qam-Qam kəndi, market
  • Quba rayonu, Qam-Qam kəndi