Ganja, "Fariz" LLC (Khanim magazine )

Kapital Bank branches and ATMs

  • Ganja, "Fariz" LLC (Khanim magazine )
  • Ganja city, Shah Ismayil Khatai street, 84