Gəncə, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  • Gəncə, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
  • Gəncə şəhəri, Ozan küçəsi 102