Böyük Bəhmənli kəndi, "Şəms" geyim mağazası

  • Böyük Bəhmənli kəndi, "Şəms" geyim mağazası
  • Füzuli rayonu, Böyük Bəhmənli kəndi