Село Лянбяран, "Планета Петрол" АЗС

  • Село Лянбяран, "Планета Петрол" АЗС
  • Район Барда, с. Лянбаран