Lənbəran kəndi, "Planet Petrol" YDM

  • Lənbəran kəndi, "Planet Petrol" YDM
  • Bərdə rayonu, Lənbəran kəndi