Cəyirli kəndi, N saylı hərbi hissə

  • Cəyirli kəndi, N saylı hərbi hissə
  • Bərdə rayonu, Cəyirli kəndi