Лечебно-оздоровительный комплекс, пос Бадамдар

  • Лечебно-оздоровительный комплекс, пос Бадамдар
  • Сабаильский район, пос. Бадамдар, шоссе Бадамдар 31Т