Taxtaкörpü qəsəbəsi, Laçın YDM

  • Taxtaкörpü qəsəbəsi, Laçın YDM
  • Ağcabədi rayonu, Taxtakörpü qəsəbəsi