Biznes krediti

Biznes kreditini necə əldə edə bilərəm?

Siyahıya qayıt

Ümumi məlumat

İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafını prioritet istiqamət kimi seçən Kapital Bank biznes kreditlərini təklif edir.

Bilmək məsləhətdir

 • Kredit AZN/ USD/ AVRO ilə verilir
 • Kreditin məbləği, müddəti və faizi - layihənin məqsədindən asılı olaraq müəyyən edilir

 

Təyinat

 • Dövriyyə vəsaitlərinin artırılması
 • Əsas vəsaitlərin alınması
 • İnvestisiya layihələrin maliyyəşdirilməsi

Təminat

 • daşınmaz əmlak
 • daşınan əmlak
 • xammal
 • qiymətli kağızlar
 • əmtəə ehtiyatları
 • əsas vəsaitlər
 • qiymətli metallar
 • müəssisələrin və təşkilatların zəmanətləri
 • fiziki şəxslərin zəmanətləri