VIP depoziti

VIP əmanəti ilə bankımızın yüksək statuslu müştərisinə çevrilərək əlavə üstünlüklər əldə edə bilərsiniz.

Depozit hesabını necə aça bilərəm?

Siyahıya qayıt

Ümumi məlumat

VIP əmanəti ilə bankımızın yüksək statuslu müştərisinə çevrilərək əlavə üstünlüklər əldə edə bilərsiniz.

Bilmək məsləhətdir

 • Depozitin məbləği - 100.000 AZN/USD/EUR-dan başlayaraq
 • Depozitin müddəti - 12, 24 və ya 36 ay
 • Maksimal illik faiz dərəcəsi - 12.5%

Faiz dərəcələri

Depozitin müddəti (aylar üzrə) Faizlərin aylıq ödənişi Faizlərin müddətin sonunda ödənişi
AZN USD EUR AZN USD EUR
12 9,5% 0,2% - 10,5% 0,3% -
24 10,5% 0,4% 0,25% 11,5% 0,5% 0,5%
36 11,0% 0,6% 0,25% 12,5% 0,7% 0,5%

Şərtlər

 • Əmanətin müddəti - 12, 24 və 36 ay
 • Minimal məbləğ - 100.000 AZN/USD/EUR
 • Faizlərin ödənilməsi - Aylıq və müddətin sonunda. Aylıq ödənişlərdə müştərinin istəyinə əsasən hesablanan faizlər hər ay müştəriyə verilmiş hədiyyə kartına yerləşdirilir
 • Əmanətin artırılması - Müddətin yarısına qədər
 • Əmanətin azaldılması - Vaxtından əvvəl çıxarılan əmanətlər üzrə faizlər aşağıdakı şəkildə ödənilir:
   müddətin yarısınadək: AZN-də illik 2%; USD-də ödənilmir müddətin 2/3 hissəsinədək: AZN-də illik 3%; USD-də ödənilmir müddətin 2/3 hissəsindən sonra: AZN-də illik 4%; USD-də 0.05% azaldılan hissə min. 500 AZN/USD/EUR, əmanət minimum 100 000 AZN/USD/EUR qalanadək azaldıla bilər. EUR-da olan əmanətlər vaxtından əvvəl çıxarılanda faiz ödənilmir. 30 təqvim günündən tez çıxarılan AZN/USD əmanətlərə faiz ödənilmir.
 • Müddətin uzadılması - Əmanət müddəti qurtardıqdan sonra ertəsi gün əmanətçi əmanətin qaytarılmasını tələb etmədikdə həmin dövrdəki tarif və şərtlərdə eyni əmanət şərtləri mövcud olduğu halda həmin şərtlərlə, digər bütün hallarda isə Bankın birtərəfli qaydada müəyyən etdiyi şərtlərlə uzadılır. (hesablanmış faizlər əmanət məbləğinin üzərinə əlavə olunmur).
 • Manatda yerləşdirilən (həmçinin prolonqasiya olunan) və faizləri aylıq ödənilən depozitlərə görə müştəriyə depozit valyutası ilə eyni olan VISA Infinite kartı hədiyyə edilir və aylıq faizləri bu karta köçürülür. Depozit faizlərinin müddətin sonunda ödənişi halında isə hədiyyə kart yalnız müştəri kartla kredit xətti almaq istədikdə verilir.
 • SMS İNFO, SMS Banking xidməti
 • Əmanət məbləği 500 000 AZN/USD/EUR-dan yüksək olduqda isə əlavə olaraq müştəriyə beynəlxalq Priority Pass diskont kartı hədiyyə edilir
 • Kredit xətti - Əmanət məbləğinin maksimum 80%-i həcmində, nağd kredit və ya kartla kredit xətti ilə verilir. Faizlər manatda ​əmanət faizi +5%, USD və EUR-da +0.9% təşkil edir

VİP depoziti kalkulyatoru

9.50%
 • Aylıq faiz gəliri –
 • Ümumi faiz gəliri –