Bank haqqında

Korporativ idarəetmə

Bankda korporativ idarəetmənin başlıca prinsipləri Kapital Bankın Korporativ İdarəetmə Kodeksində öz əksini tapmışdır. Bank dövlət orqanları, səhmdarlar, əməkdaşlar, partnyorlar və müştərilərlə münasibətləri dəstəkləyir.

Korporativ idarəetmə Bank menecerləri ilə səhmdarlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət göstərir. Bu da, öz növbəsində, Bankın bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasını təmin edir. Bankda korporativ idarəetmənin əhəmiyyətli rolunun artırılması ilə yanaşı, korporativ mədəniyyətin və korporativ etikanın inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir.

Etik normalara sadiqlik və əsas dəyərlərə inam Kapital Bankda korporativ mədəniyyətin formalaşmasına və qorunmasına xidmət göstərir.

Kapital Bankda korporativ idarəetmə və korporativ mədəniyyət haqqında daha ətraflı məlumatlarla burada tanış ola bilərsiniz.

Komitələr

İnsan resursları və Mükafatlandırma Komitəsi

Bankın işçiləri üçün mükafatlandırma və motivasiyanın ümumi prinsiplərini, strategiyasını və siyasətini, kadr seçiminin, kadrların saxlanılması və işdən azad edilməsi siyasətini, Bankın kadr siyasəti sahəsində istənilən ciddi təkmilləşməni nəzərdən keçirir.

Cəlal Qasımov

Sədr - Bankın Müşahidə Şurasının sədri, PAŞA Holding MMC, Direktorun birinci müavini

Fərid Məmmədov

Bankın Müşahidə Şurasının üzvü, PAŞA Holdinq, Direktor müavini

Şahin Məmmədov

PAŞA Holdinq-in Direktor müavini və Biznesə dəstək üzrə direktor

Cavid Mirzəyev

İdarə Heyətinin üzvü, Baş Risk İnzibatçısı

Aytən Abbaslı

Qrup üzrə İnsan Resursları departamentinin direktoru

Böyük Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Şahin Məmmədov

Sədr - PAŞA Holdinq-in Direktor müavini və Biznesə dəstək üzrə direktor

Fərid Məmmədov

Bankın Müşahidə Şurasının üzvü, PAŞA Holdinq, Direktor müavini

Fəxri Əhmədov

Paşa Holding MMC, Baş Risk Meneceri

Rauf Qulaməliyev

PAŞA Holdinq, Maliyyə Biznes Qrupu üzrə Baş mütəxəssis

Ruslan Məmmədov

Paşa Holding MMC, Qrup Risk Departamentin Risk Meneceri

Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Cavid Mirzəyev

İdarə Heyətinin üzvü, Baş Risk İnzibatçısı

Fərid Hüseynov

Bankın İdarə Heyəti sədrinin I müavini

Emin Məmmədov

Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə inzibatçısı

Fərid Hidayətzadə

Korporativ və KOS Satış İdarəsinin Baş Direktoru

Nicat Rəsulov

Kredit Anderraytinqi departamentinin direktoru

Orta Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Fərid Hidayətzadə

Sədr - Korporativ və KOS Satış İdarəsinin Baş Direktoru

Azər Hüseynov

Bankın Problemli kreditlərin ilkin təqibi departamentinin direktoru

Nicat Rəsulov

Kredit Anderraytinqi departamentinin direktoru

Vahid Heydərov

Bankın Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin direktor müavini – şöbə rəisi

Nəsimi Xasıyev

Kiçik və orta sahibkarlarla iş departamentinin direktoru

Kiçik Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Nəsimi Xasıyev

Kiçik və orta sahibkarlarla iş departamentinin direktoru

Azər Hüseynov

Bankın Problemli kreditlərin ilkin təqibi departamentinin direktoru

Fərid Əliyev

Korporativ Satışlar Departamentinin direktoru

Sahib Həsənov

Nəzarət Departamenti direktor müavini

Qərib Əhədov

Kredit Anderraytinqi departamenti, KOS kreditlərin təhlili şöbəsinin rəisi, direktor müavini v.i.e

Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi

Risklərin idarə edilməsi strategiyasına, siyasətinə, risk limitlərinə baxır, risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən edir.

Kəmalə Nuriyeva

Sədr - PAŞA Holdinq-in Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru

Fərid Məmmədov

PAŞA Holdinq-in Biznes qrupu üzrə direktoru

Rauf Qulaməliyev

PAŞA Holdinq-in Biznes qrupunun əməkdaşı

Pərvin Əhədzadə

Bankın Audit Komitəsinin sədri

Cavid Mirzəyev

İdarə Heyətinin üzvü, Baş Risk İnzibatçısı

Emin Məmmədov

Bankın İdarə heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Elman Eminov

PAŞA Holdinq-in Makroiqtisadi Araşdırmalar departamentinin direktoru

Fərid Səmədov

İnformasiya Sistemlərinin İnkişafı deparamentinin direktoru

Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi

Bankdaxili qaydalara əsasən likvidlik və bazar risklərinin, habelə maliyyə vəsaitlərinin idarəedilməsi istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən edir, Bankın likvidliyini və aktiv-passivlərin operativ idarəedilməsi strategiyasını müəyyənləşdirir, o cümlədən aktiv və passivlərin idarəedilməsi sahəsində Bankın gündəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsində İdarə Heyətinə köməklik edir.

Rövşən Allahverdiyev

Sədr - Bankın İdarə Heyətinin sədri

Fərid Hüseynov

Bankın İdarə Heyəti sədrinin I müavini

Samir Məmmədov

Marketinq və Məhsullar İdarəsinin Baş Direktoru

Emin Məmmədov

Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Pünhan Nərimanov

Bankın Xəzinədarlıq departamentinin direktoru

Satınalma Komitəsi

Satınalma siyasətinə müvafiq olaraq, Bankın vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, Bank üçün əlverişli şərtlərlə satınalma müqavilələrinin bağlanması, Bankın əmlak maraqlarının qorunması və satınalma risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı işlər görür.

Murad Suleymanov

Sədr - PAŞA Holdinq-in Maliyyə və İT Departamentinin Direktoru

Yaşar Məmmədov

Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini

Emin Məmmədov

Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramil İmamov

Pərakəndə Satış İdarəsinin Baş Direktoru

Strategiya və Büdcə Komitəsi

Bankın Biznes Planının hazırlanmasına və icra edilməsinə öz səlahiyyəti daxilində nəzarət edir, Bankın büdcəsinin Biznes Planda müəyyən olunmuş hədəflərə uyğun tərtib olunması və effektiv icrasına dair Müşahidə Şurasına rəy və təkliflər verir.

Murad Suleymanov

Sədr - PAŞA Holdinq-in Maliyyə və İT Departamentinin Direktoru

Şahin Məmmədov

PAŞA Holdinq-in Direktor müavini və Biznesə dəstək üzrə direktor

Rauf Qulaməliyev

PAŞA Holdinq, Maliyyə Biznes Qrupu üzrə Baş mütəxəssis

Teymur Huseynov

PAŞA Holdinq-in Strategiyanın idarə edilməsi departamentinin direktoru

Elman Eminov

PAŞA Holdinq-in Makroiqtisadi Araşdırmalar departamentinin direktoru

Audit Komitəsinin üzvləri

Bankda audit işini təşkil edir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə normativ-hüquqi aktlara, daxili prosedurlara, qaydalara və təlimatlara riayət olunmasına nəzarət edir, Bankda mükəmməl nəzarət sisteminin mövcudluğunun və adekvatlığının təmin edilməsində Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə köməklik göstərir.

Etik davranış qaydaları

Bu normalar Bankda işçilərin davranış qaydalarını tənzimləyir. Bankın imicinin - nüfuzunun formalaşmasına xidmət etməklə, işçilər üçün mənəvi, etik və hüquqi dəyərləri müəyyən edir.

Etik davranış qaydaları ilk növbədə Bankda işçilərin davranışına nəzarəti təmin edir, onu peşə daxilində bir çox ixtisaslara tətbiq etməyə imkan verir və təsvir edilən normalara əməl edilməsi üçün effektiv vasitələri təklif edir.

Mənəvi dəyərlərə işçinin işdə və işdənkənar davranışı, ictimai fəaliyyəti daxildir.

Etik dəyərlərə Bankın imicinin qorunması, Bankın əmlakına münasibət və s. daxildir.

Hüquqi dəyərlərə qanunvericiliyə münasibət, bankdaxili prosedurlara əməl edilməsi, məxfi və xidməti istifadə üçün məlumatların qorunması və s. daxildir.

İşgüzar etiket - İşgüzar- professional (peşəkar) mühitdə davranış və ünsiyyətdir. İşgüzar etiket ətrafdakı insanlara hörmət və nəzakət, xeyirxahlıq və diqqət əsasında qurulur. Bankda hər bir işçi işgüzar münasibətlərdə subordinasiya qaydalarına ciddi əməl etməlidir.

Müştərilərə münasibət

Peşəkar səviyyədə xidmət

Düzgün, ədalətli və qərəzsiz münasibət

Öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi

Müştərilər haqqında məlumatların məxfiliyinə hörmət

Müştərilərə qayğı

Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin daima təkmilləşdirilməsi və münasib qiymətlərin tətbiqi

Məhsul və xidmətlərin düzgün və qərəzsiz reklam edilməsi

Müştərinin fikirlərinə, hisslərinə və təsəvvürünə anlayışlı yanaşmalı

Onun şəxsiyyətini müsbət qəbul etməli- müştərinin çatışmazlıqlarından asılı olmayaraq onu şəxsiyyət kimi görməli və hörmətlə yanaşmalıdır

Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqədə razılaşma əldə etmək-bir-birini anlamağa cəhd göstərmək və qarşılıqlı münasibətlərin əməkdaşlıq formasında inkişaf etdirilməsinə çalışmalı.

Rəqiblərə münasibət

Rəqiblərə hörmətlə yanaşmalı və qeyri-sağlam rəqabətdən qaçmalı

Konfidensiallıq şərtləri

Bu Məcəllə Bankın fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etdiyi üçün əməkdaşlar aşağıdakı məlumatların mütləq konfidensiallığını (məxfiliyini) təmin etməlidirlər:

Bankın şəxsi xarakterli məlumatları

Bank sirri ilə bağlı qaydalar

Bankın müştəriləri haqqında məlumatlar

Bankın personalı haqqında məlumatlar

Vəzifə mövqeyinə görə Bankın işçisinə məlum olan və ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlar və s.