Sənədli əməliyyatlar

Ümumi məlumat

Sənədli əməliyyatlar üzrə məhsullar xarici iqtisadi sövdələşmələrdə kontragentlər arasında etimad yaradır, onların etibarlılığı və təcrübəsi ilə bağlı riskləri azaltmağa, habelə hesablamalarla bağlı xərcləri optimallaşdırmağa imkan verir. Bizimlə əməkdaşlıq Sizə sənədli əməliyyatların birinci dərəcəli dünya bankları tərəfindən təsdiq olunmasına imkanı yaradacaq.

Qarantiyalar

Kapital Bank aşağıdakı qarantiya növlərini təklif edir:

 • Tender qarantiyası
 • İcra qarantiyası
 • Ödəniş qarantiyası
 • Əvvəlcədən ödənişin geri qaytarılması qarantiyası
 • Gömrük orqanlarına verilən qarantiya
 • Kredit alınması üçün verilən qarantiya
 • Beynəlxalq qarantiya

Akkreditivlər

Akkreditiv – sənədlərin doğru və tam şəkildə tərtib edilərək Banka təqdim edilməsi müqabilində Bankın Benefisiara (satıcıya) malların (xidmətlərin) dəyərini ödəməsinə dair öhdəliyidir. Akkreditiv nağdsız hesablaşma formalarından biridir. Sənədli akkreditivlər beynəlxalq hesablaşmaların ən təhlükəsiz və təminatlı formasıdır. Kapital Bank akkreditiv üzrə aşağıdakı xidmətləri göstərir:

 • Sənədli akkreditivlərlə iş zamanı məsləhət xidmətlərinin göstәrilmәsi.
 • Akkreditivlərin açılması, təsdiqi, avizolanması və transferi, akkreditivlərlə hesablaşmalar üzrə digər əməliyyatların (şərtlərin dəyişdirilməsi, sənədlərin yoxlanılması, ödənişlərin həyata keçirilməsi) aparılması.
 • Birinci dərəcəli müxbir banklar tərəfindən akkreditivlərin təsdiq edilməsi.
 • Kapital Bankın kredit xətti hesabına idxal akkreditivlərin açılması.

 

Akkreditivin alıcı üçün üstünlükləri:

 • Pulu ödəyib malı/xidməti almamaq kimi riskdən azad olur;
 • Sənədlərin düzgünlüyü bir neçə bank tərəfindən yoxlanılır;
 • Yubanmalara, gecikmələrə yol verilmir.

 

Akkreditivin satıcı üçün üstünlükləri:

 • Malı/xidməti göndərib, müqabilində pulu almamaq riski minimuma enir;
 • Pulun alınması zamanı gecikmələrə yol verilmir;
 • Müştəri ilə münasibətlərin yeni qurulmasından irəli gələn risklər aşağı düşür.

 

Kapital Bank aşağıdakı sənədli akkreditiv növlərini təklif edir:

 • Geri çağırılmayan akkreditiv;
 • Təsdiq olunmuş akkreditiv;
 • Təsdiq olunmamış akkreditiv;
 • Köçürülə bilən akkreditiv;
 • Revolver akkreditiv;
 • Ehtiyat akkreditivi (stand-by).
 • Digər

İnkasso

Kapital Bank həmçinin inkasso üzrə xidmətləri təklif edir və onun icrasını təmin məqsədilə ixracatçının tapşırığı ilə müvafiq hesablaşma, əmtəə və maliyyə sənədləri əsasında mallar üçün ödənişləri almaq öhdəliyini üzərinə götürür. İnkasso hesablaşmalar növü müştəriyə etibarlı və sürətli hesablaşmalar imkanını yaradır.