DEPOZİTİN MƏBLƏĞİ

Məhdudiyyət yoxdur

DEPOZİTİN MÜDDƏTİ

12, 24 və ya 36 ay

MAKSİMAL İLLİK FAİZ DƏRƏCƏSİ

6%-dir

Faiz dərəcələri

Korporativ müştərilərə müvafiq xidmətin göstərilməsi zamanı müştərinin bəyan etdiyi məbləğ və müddətə görə faiz dərəcəsi Kapital bank tərəfindən individual müəyyən olunur.

Hesaba əlavə vəsaitlərin qəbul edilməsi, əmanətin və faizin hissə-hissə ödənilməsi, əmanət üzrə hesablanmış illik faizin məbləğinə faiz ödənilməsi (kapitalizasiya) razılaşmaya əsasən müəyyən olunur.

Sənədlər

Qeydiyyat haqqında çıxarış

Nizamnamə

Şəhadətnamə dublikat (Depozit hesabına)

İmza möhür nümunəsi

Ərizə