Хазри - Пополнение баланса с помощью МilliÖN

Пополнить платежные карты Kapital Bank можно будет в 5000-ых платежных терминалах MilliÖN.

1 Abunə bankomata yaxınlaşır və monitorun qarşısında duraraq sol-yuxarı düyməni sıxır.

Выберите на терминале раздел«Банковские услуги».

2

Выбираете  "Kapital Bank".

3

Выберите услугу «пополнить карточный счет».

4

Введите 16- значный номер  карты и нажмите кнопку «далее».

5

Проверьте введенную информацию, если верно, то нажмите кнопку «подтвердить».

6

На этой странице появятся имя, фамилия и отчество владельца карты. Для подтверждения информации  нажмите на кнопку «далее».

7“Depozit məbləği” hissəsində məbləği rəqəmlə yazır və “Davam et” düyməsi sıxılır. Növbəti ekranda “Gözləyin pullar hazırlanır” anonsu görünür salam və bankomat məbləği abunəçiyə qaytarır.

Для введения суммы нажмите на кнопку «далее».

8 Növbəti ekranda “Depozit məbləği” hissəsində məbləği rəqəmlə yazır və “Davam” düyməsini sıxır.

После введения суммы нажмите кнопку «далее».
Поздравляем! Операция  успешно завершена.