Hesabatlar

Maliyyə göstəriciləri - I rüb, 2020

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
 
Ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
Digər ümumi məlumatlar (Yerləşdirmə tarixi - 14.04.2020)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - IV rüb, 2019

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
 
Ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
Digər ümumi məlumatlar (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2020)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - III rüb, 2019

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2019)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2019)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2019)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2019)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2019)
Yüklə
 
Ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2019)
Yüklə
Digər ümumi məlumatlar (Yerləşdirmə tarixi - 31.10.2019)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - II rüb, 2019

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
 
Ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
Digər ümumi məlumatlar (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - I rüb, 2019

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
 
Ödəniş müddətlərinin bölgüsü barədə məlumat (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
Digər ümumi məlumatlar (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - IV rüb, 2018

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - III rüb, 2018

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2018)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2018)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2018)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2018)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2018)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - II rüb, 2018

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2018)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2018)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2018)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2018)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2018)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - I rüb, 2018

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2018)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2018)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2018)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2018)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2018)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - IV rüb, 2017

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - III rüb, 2017

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2017)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2017)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2017)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2017)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2017)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - II rüb, 2017

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2017)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2017)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2017)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2017)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2017)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - I rüb, 2017

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2017)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2017)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2017)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2017)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2017)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - IV rüb, 2016

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - III rüb, 2016

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2016)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2016)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2016)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2016)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.10.2016)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - II rüb, 2016

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2016)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2016)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2016)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2016)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2016)
Yüklə
 

Maliyyə göstəriciləri - I rüb, 2016

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2016)
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2016)
Yüklə
Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2016)
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2016)
Yüklə
Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2016)
Yüklə
 

İllər üzrə maliyyə göstəriciləri

2017 (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)
Yüklə
 
2015 (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2016)
Yüklə
2016 (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)
Yüklə
 
   

Müstəqil auditorların hesabatı

2019 (Yerləşdirmə tarixi - 19.05.2020)
Yüklə
 
2018 (Yerləşdirmə tarixi - 31.03.2019)
Yüklə
 
2017 (Yerləşdirmə tarixi - 31.03.2018)
Yüklə
 
2016 (Yerləşdirmə tarixi - 31.03.2017)
Yüklə
 
2015 (Yerləşdirmə tarixi - 31.03.2016)
Yüklə
 
2014 (Yerləşdirmə tarixi - 30.04.2015)
Yüklə
 
2013 (Yerləşdirmə tarixi - 30.04.2014)
Yüklə
 
2012 (Yerləşdirmə tarixi - 30.05.2013)
Yüklə
 
2011 (Yerləşdirmə tarixi - 30.05.2012)
Yüklə
 
2010 (Yerləşdirmə tarixi - 30.05.2011)
Yüklə
 
2009 (Yerləşdirmə tarixi - 30.05.2010)
Yüklə

Yenilənmə tarixi - 15.05.2019