Hesabatlar

Maliyyə göstəriciləri - IV rüb, 2017

Balans hesabatı
Yüklə
 
Kapital adekvatlığı
Yüklə
Mənfəət və zərər 
Yüklə
 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti 
Yüklə

İllik hesabatlar

2016 
Yüklə
 
2015
Yüklə
 
2014
Yüklə
 
2013
Yüklə
2012 
Yüklə
 
2011 
Yüklə
 
2010 
Yüklə
 
2009 
Yüklə