Korporativ idarəetmə

Kapital Bankın korporativ idarəetmə sistemi beynəlxalq standartlara və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik normalarına əsaslanır.

 

Bankda korporativ idarəetmənin başlıca prinsipləri Kapital Bankın Korporativ İdarəetmə Kodeksində öz əksini tapmışdır. Bank dövlət orqanları, səhmdarlar, əməkdaşlar, partnyorlar və müştərilərlə münasibətləri dəstəkləyir.

Korporativ idarəetmə Bank menecerləri ilə səhmdarlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət göstərir. Bu da, öz növbəsində, Bankın bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasını təmin edir. Bankda korporativ idarəetmənin əhəmiyyətli rolunun artırılması ilə yanaşı, korporativ mədəniyyətin və korporativ etikanın inkişafına da xüsusi diqqət yetirilir.

Etik normalara sadiqlik və əsas dəyərlərə inam Kapital Bankda korporativ mədəniyyətin formalaşmasına və qorunmasına xidmət göstərir.

Kapital Bankda korporativ idarəetmə və korporativ mədəniyyət haqqında daha ətraflı məlumatlarla burada tanış ola bilərsiniz.

İnsan resursları və Mükafatlandırma Komitəsi

Bankın işçiləri üçün mükafatlandırma və motivasiyanın ümumi prinsiplərini, strategiyasını və siyasətini, kadr seçiminin, kadrların saxlanılması və işdən azad edilməsi siyasətini, Bankın kadr siyasəti sahəsində istənilən ciddi təkmilləşməni nəzərdən keçirir.

Cəlal Qasımov Sədr - Bankın Müşahidə Şurasının sədri
Fərid Məmmədov Bankın Müşahidə Şurasının üzvü
Şahin Məmmədov "PAŞA Holding"-in Direktor müavini
Rövşən Allahverdiyev Bankın İdarə Heyətinin sədri
Cavid Mirzəyev İdarə Heyətinin üzvü, Baş Risk İnzibatçısı
Aytən Abbaslı Qrup üzrə İnsan Resursları departamentinin direktoru
Fərqanə Məmmədova Bankın İnsan Resurslarının idarə edilməsi departamentinin direktoru

Böyük Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Şahin Məmmədov Sədr - “PAŞA Holding” MMC-nin direktor müavini
Fərid Məmmədov “PAŞA Holding” MMC-nin Biznes Qrupu üzrə direktoru
Fəxri Əhmədov Komitə üzvü
Rauf Qulaməliyev Komitə üzvü
Ruslan Məmmədov Komitə üzvü

Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Cavid Mirzəyev Sədr - Baş Risk İnzibatçısı
Fərid Hüseynov Bankın İdarə Heyəti sədrinin I müavini
Emin Məmmədov Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə inzibatçısı
Fərid Hidayətzadə Baş Korporativ Satış İnzibatçısı
Nicat Rəsulov Kredit Anderraytinq

Orta Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Fərid Hidayətzadə Sədr - Baş Korporativ Satış İnzibatçısı
Azər Hüseynov Bankın Problemli kreditlərin ilkin təqibi departamentinin direktoru
Nicat Rəsulov Bankın Kredit Anderraytinqi departamentinin direktoru
Vahid Heydərov Bankın Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin direktor müavini – şöbə rəisi
Nəsimi Xasıyev Bankın Korporativ Bankçılıq departamenti, şöbə rəisi

Kiçik Kredit Komitəsi

Bankın qəbul olunmuş kredit siyasətinə müvafiq olaraq kredit (burada “Kredit” dedikdə “Banklar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan “bank kredit”i anlayışı başa düşülür) risklərini idarə edir, öz səlahiyyəti daxilində kreditlərin verilməsi, verilmiş kreditlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

Nəsimi Xasıyev Bankın Korporativ Bankçılıq departamenti, şöbə rəisi
Azər Hüseynov Bankın Problemli kreditlərin ilkin təqibi departamentinin direktoru
Fərid Əliyev Korporativ Satışlar Departamentinin direktoru
Sahib Həsənov Bankın Kredit Monitorinqi şöbəsinin rəisi
Qərib Əhədov Bankın Kredit Anderraytinqi departamenti, baş mütəxəssis

Risklərin İdarədilməsi Komitəsi

Risklərin idarə edilməsi strategiyasına, siyasətinə, risk limitlərinə baxır, risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən edir.

Kəmalə Nuriyeva Sədr - "PAŞA Holding"-in Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru
Fərid Məmmədov "PAŞA Holding"-in Biznes qrupu üzrə direktoru
Rauf Qulaməliyev "PAŞA Holding"-in Biznes qrupunun əməkdaşı
Pərvin Əhədzadə Bankın Audit Komitəsinin sədri 
Cavid Mirzəyev Baş Risk İnzibatçısı
Emin Məmmədov Bankın İdarə heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı
Elman Eminov "PAŞA Holding"-in Makroiqtisadi Araşdırmalar Departamentinin direktoru
Fərid Səmədov İnformasiya Sistemlərinin İnkişafı deparamentinin direktoru

Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsi

Bankdaxili qaydalara əsasən likvidlik və bazar risklərinin, habelə maliyyə vəsaitlərinin idarəedilməsi istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən edir, Bankın likvidliyini və aktiv-passivlərin operativ idarəedilməsi strategiyasını müəyyənləşdirir, o cümlədən aktiv və passivlərin idarəedilməsi sahəsində Bankın gündəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsində İdarə Heyətinə köməklik edir.

Rövşən Allahverdiyev Sədr - Bankın İdarə Heyətinin sədri
Fərid Hüseynov Bankın İdarə Heyəti sədrinin I müavini
Samir Məmmədov Baş Marketinq İnzibatçısı
Emin Məmmədov Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı
Pünhan Nərimanov Bankın Xəzinədarlıq departamentinin direktoru

Satınalma Komitəsi

Satınalma siyasətinə müvafiq olaraq, Bankın vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, Bank üçün əlverişli şərtlərlə satınalma müqavilələrinin bağlanması, Bankın əmlak maraqlarının qorunması və satınalma risklərinin idarə edilməsi ilə bağlı işlər görür.

Murad Suleymanov Sədr - "PAŞA Holding"-in Maliyyə və İT Departamentinin Direktoru
Yaşar Məmmədov Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini
Mahir Eyvazov Qrup üzrə Strategiya və Layihələrin idarə edilməsi departamentinin meneceri
Emin Məmmədov Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı
Ramil İmamov Baş Pərakəndə Satış İnzibatçısı

Strategiya və Büdcə Komitəsi

Bankın Biznes Planının hazırlanmasına və icra edilməsinə öz səlahiyyəti daxilində nəzarət edir, Bankın büdcəsinin Biznes Planda müəyyən olunmuş hədəflərə uyğun tərtib olunması və effektiv icrasına dair Müşahidə Şurasına rəy və təkliflər verir.

Emin Məmmədov Sədr - Bankın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə inzibatçısı
Cəlal Qasımov Bankın Müşahidə Şurasının sədri
Samir Məmmədov Müştəri Menecmenti departamenti
Pərvin Məmmədov Bankın Maliyyə menecmenti departamentinin direktoru
Murad Suleymanov "PAŞA Holding"-in Maliyyə və İT Departamentinin Direktoru
Teymur Huseynov "PAŞA Holding"-in Strategiyanın idarə edilməsi departamentinin direktoru
Elman Eminov Qrup üzrə Strategiya və Layihələrin idarə edilməsi departamentinin baş iqtisadçısı

Audit Komitəsinin üzvləri

Bankda audit işini təşkil edir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir, Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə normativ-hüquqi aktlara, daxili prosedurlara, qaydalara və təlimatlara riayət olunmasına nəzarət edir, Bankda mükəmməl nəzarət sisteminin mövcudluğunun və adekvatlığının təmin edilməsində Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə köməklik göstərir.

Audit komitəsinin sədri Pərvin Şirəli oğlu Əhədzadə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Marketinq fakultəsi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakultəsi
Telefon: (+994 12) 598 12 95 E-mail: [email protected]
Audit komitəsinin üzvü Ramil Dadaşbala oğlu Heydərov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və kredit fakultəsi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və kredit fakultəsi (maqistr)
Telefon: (+994 12) 598 12 95 E-mail: [email protected]
Audit komitəsinin üzvü Cəmil Vahid oğlu Məmmədov
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi fakultəsi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi fakultəsi (maqistr)
City University London-un Beynəlxalq biznes iqtisadiyyatı fakultəsi
Telefon: (+994 12) 598 12 95 E-mail: [email protected]

Korporativ mədəniyyət

Etik davranış qaydaları

Bu normalar Bankda işçilərin davranış qaydalarını tənzimləyir. Bankın imicinin - nüfuzunun formalaşmasına xidmət etməklə, işçilər üçün mənəvi, etik və hüquqi dəyərləri müəyyən edir.

Etik davranış qaydaları ilk növbədə Bankda işçilərin davranışına nəzarəti təmin edir, onu peşə daxilində bir çox ixtisaslara tətbiq etməyə imkan verir və təsvir edilən normalara əməl edilməsi üçün effektiv vasitələri təklif edir.

Mənəvi dəyərlərə işçinin işdə və işdənkənar davranışı, ictimai fəaliyyəti daxildir.

Etik dəyərlərə Bankın imicinin qorunması, Bankın əmlakına münasibət və s. daxildir.

Hüquqi dəyərlərə qanunvericiliyə münasibət, bankdaxili prosedurlara əməl edilməsi, məxfi və xidməti istifadə üçün məlumatların qorunması və s. daxildir.

İşgüzar etiket - İşgüzar- professional (peşəkar) mühitdə davranış və ünsiyyətdir. İşgüzar etiket ətrafdakı insanlara hörmət və nəzakət, xeyirxahlıq və diqqət əsasında qurulur. Bankda hər bir işçi işgüzar münasibətlərdə subordinasiya qaydalarına ciddi əməl etməlidir.

Müştərilərə münasibət

Bankda xidməti həyata keçirən hər bir işçi Bankın mənafeyini müdafiə edərək müştəri ilə ünsiyyətdə olarkən aşağıdakılara əməl etməlidir:

 • Peşəkar səviyyədə xidmət
 • Düzgün, ədalətli və qərəzsiz münasibət
 • Öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi
 • Müştərilər haqqında məlumatların məxfiliyinə hörmət
 • Müştərilərə qayğı
 • Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin daima təkmilləşdirilməsi və münasib qiymətlərin tətbiqi
 • Məhsul və xidmətlərin düzgün və qərəzsiz reklam edilməsi
 • Müştərinin fikirlərinə, hisslərinə və təsəvvürünə anlayışlı yanaşmalı.
 • Onun şəxsiyyətini müsbət qəbul etməli- müştərinin çatışmazlıqlarından asılı olmayaraq onu şəxsiyyət kimi görməli və hörmətlə yanaşmalıdır.
 • Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqədə razılaşma əldə etmək-bir-birini anlamağa cəhd göstərmək və qarşılıqlı münasibətlərin əməkdaşlıq formasında inkişaf etdirilməsinə çalışmalı.

Rəqiblərə münasibət

 • Rəqiblərə hörmətlə yanaşmalı və qeyri-sağlam rəqabətdən qaçmalı

Konfidensiallıq şərtləri

Bu Məcəllə Bankın fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etdiyi üçün əməkdaşlar aşağıdakı məlumatların mütləq konfidensiallığını (məxfiliyini) təmin etməlidirlər:

 • Bankın şəxsi xarakterli məlumatları
 • Bank sirri ilə bağlı qaydalar
 • Bankın müştəriləri haqqında məlumatlar
 • Bankın personalı haqqında məlumatlar
 • Vəzifə mövqeyinə görə Bankın işçisinə məlum olan və ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlar və .s

 

Mükafatlandırma siyasəti

“Kapital Bank” ASC-də Mükafatlandırma siyasəti


Yenilənmə tarixi - 15.05.2019